Započeli radovi na izgradnji vodospremnika „Žolekov Breg"

U ponedjeljak, 4. lipnja 2018. započeli su radovi na izgradnji vodospremnika „Žolekov Breg“ i crpne stanice „Košenine, te će, nakon dovršetka svih potrebnih radnji, Pregrada u potpunosti biti pokrivena vodoopskrbom.

Opskrba vodom područja tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i općine Hum na Sutli predviđena je vezom na postojeći vodospremnik „Košenine“ za naselja Mala Gora, Velika Gora, Vrhi Vinagorski, Brezno gora, Druškovec Gora i Desinić Gora.

Vodoopskrbni podsustav visoke zone “Žolekov Breg” planira se izgraditi temeljem dva projekta: Prvi je izgradnja vodospremnika „Žolekov Breg“, zapremnine 100 m3 i crpne stanice „Košenine“ Q= 3,0 l/s, za koju je dobivena građevinska dozvola 1. prosinca 2017. godine. Drugi projekt je izgradnja glavnog opskrbnog cjevovoda za koji je građevinska dozvola ishođena 22. rujna prošle godine. Tlačni cjevovod od crpne stanice „Košenine“ do vodospremnika „Žolekov Breg“ duljine je 832,64 metara, a opskrbni cjevovodi dugački su 9.882,75 m, što ukupno iznosi 10.715,39 metara.

Za smještaj vodospremnika „Žolekov Breg“ bilo je potrebno otkupiti zemljište i napraviti parcelaciju. Putem provedenog postupka javne nabave, a temeljem odabira ekonomski najpovoljnije ponude, za izgradnju vodospremnika Žolekov Breg i crpne stanice Košenine odabran je izvođač radova zajednica ponuditelja „HIS“ d.o.o. Donja Višnjica i „PTMG“ Gornji Stupnik, u vrijednosti od 1.804.722,39 kuna bez PDV-a. Temeljem Zahtjeva za ponudom stručnog nadzora, nadzor nad radovima izvodit će Institut IGH d.d. (u vrijednosti od 50.600,00 kuna bez PDV-a). Također, skopljeni su Ugovori sa HEP – Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. o priključenju crpne stanice Košenine te o priključenju vodospreme Žolekov Breg. Troškovi priključenja iznose 29.808,00 kuna bez PDV-a.

Za drugi projekt izgradnje glavnih opskrbnih cjevovoda i tlačnog cjevovoda, društvo VIOP d.o.o. se planira prijaviti na natječaj iz Programa ruralnog razvoja, koji je u najavi i to na Mjeru 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, podmjera 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a kako bi se osigurala sredstva za njegovu izgradnju.

U sufinanciranje ove investicije, uz investitora VIOP d.o.o., uključeni su i Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Hum na Sutli i Humvio d.o.o.

Radove su jučer obišli načelnik općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša, gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj i direktorica društva Viop d.o.o. Vesna Zagvozda. Gradonačelnik je također iskoristio priliku kako bi obišao radove na podsustavu Vinagora, gdje su u tijeku radnje vezane za izgradnju sekundarnih i priključnih vodova, a s novim korisnicima se potpisuju ugovori o priključenju na vodoopskrbnu mrežu grada Pregrade.

Provedbom jednostavne nabave za izgradnju cjevovoda sekundarne mreže podsustava „Vinagora“ za izvođača radova izabrano je društvo Niskogradnja d.o.o. iz Pregrade. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 498.949,61 kuna (bez PDV-a).

Podsustavom Vinagora vrši se isporuka vode za naselja Vinagora, Vrhi Vinagorski, Gabrovec, Mala Gora, Velika Gora i Martiša Ves, a podsustav se sastoji od crpne stanice „Višnjevec“, magistralnih cjevovoda Vinagora i tlačnog cjevovoda CS Višnjevec-VS Vinagora te vodospremnika „Vinagora“. U sufinanciranje investicije podsustava „Vinagora“ uključeni su Hrvatske vode, Kohezijski fond – sredstva Europske unije, VIOP d.o.o. i Grad Pregrada, a ukupna vrijednost investicije iznosi 6.336.894,90 kuna.