Započeli radovi na uređenju zgrade DV „Naša Radost“

U  Dječjem vrtiću  „Naša radost“ započeli su radovi na uređenju zgrade   te su trenutno   u tijeku radovi zamjene drvene stolarije novom PVC stolarijom. Nakon zamjene dotrajale stolarije slijede radovi na novoj fasadnoj ovojnici s boljim toplinskim sustavom, a ukupna vrijednost investicije iznosi oko 450 000 kuna s PDV-om.

Sredstva za navedene radove  u iznosu  od 200 000 kn dobivena su od strane Ministarstva gospodarstva apliciranjem od strane  Grada Pregrade  na Javni poziv za mjeru potpore za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

40% od ukupne investicije dobiveno je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekta održive gradnje.

Preostali dio od 15% ukupne investicije osigurat će  Grad Pregrada putem  crowdfunding-a.

Crowdfunding  ili grupno financiranje je (alternativni) pristup osiguranju kapitala za različite tipove projekata, a  podrazumijeva predstavljanje nekog pothvata javno i omogućavanje građanima da u njega ulože novac, odnosno  omogućuje se  građanima da financijski sudjeluju u povećanju kvalitete javnih objekata čije usluge svakodnevno i koriste.