Završen projekt Povećanje materijalnih uvjeta dječjeg vrtića „Naša radost Pregrada“

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu 192.166,00 kn izvršeni su radovi na rekonstrukciji kotlovnice, ugradnji solarnog grijanja potrošne tople vode te rekonstrukciji septičke jame. Vrijednost ukupnih radova iznosi 297.818,75 kuna.

Radi se o sredstvima dobivenima temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja, kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Sredstvima Programa pomaže se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekata. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta, kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Sredstva za provođenje Programa osigurana su u “Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu“, aktivnost A 788018 – “Provedba mjera demografske i migracijske politike”.