Završeni radovi na obnovi krovišta DV Naša radost

Završeni su radovi na obnovi krovišta dječjeg vrtića Naša radost. Izvođač radova, KUNA-GORA zanatska zadruga Pregrada prije dogovorenog roka, završio je ugovorene radove. Grad Pregrada za ovu je investiciju osigurao gotovo 622.000,00 kn (sa PDV-om) i to iz raznih izvora financiranja: vlastitih sredstava osiguranih u gradskom proračunu, putem Crowdfunding kampanje te iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nadzor nad izvršenjem radova odradilo je poduzeće „Kostelgrad projekt“.

Energetska obnova vrtića započela je s dogradnjom zgrade u 2013. godini, potom je zamijenjena vanjska stolarija, izrađen fasadni toplinski sustav i sada na kraju renovirano krovište, a u nju je do sada uloženo ukupno 2.532.490 kuna.

Izvršena ulaganja bitno su povećala kvalitetu boravka djece i zaposlenika u vrtiću, a troškovi grijanja i rashlađivanja prostora (tijekom ljeta) bitno su smanjeni.