Završena prva faza radova na izgradnji opskrbnog cjevovoda u Višnjevcu

Objavljeno Uto, 04/10/2022 - 13:30
višnjevec

U rujnu ove godine izvedeni su radovi na vodoopskrbi u Višnjevcu, u vrijednosti 278.293,32 kuna (bez PDV-a), u sklopu kojih je položeno ukupno 1.154 metara vodoopskrbnih cjevovoda, izgrađeno je prespojno zasunsko okno regulacije tlaka te okno odzračnog ventila, a postavljena su i dva nadzemna hidranta.

Podsjećamo, riječ je o radovima prve faze izgradnje opskrbnog cjevovoda za naselje Višnjevec, koja obuhvaća polaganje cjevovoda u dužini 1.154 metara. Investitor je Viop d.o.o., kao javni isporučitelj vodnih usluga, a radove izvodi Niskogradnja d.o.o., temeljem sklopljenog ugovora.

Naime, na području naselja Višnjevec potrošači se opskrbljuju vodom putem cjevovoda starog lokalnog vodovoda Sopot-Stipernica, a koji je tijekom 90-ih godina prošlog vijeka preuzela na upravljanje Niskogradnja, tadašnji javni isporučitelj vodne usluge na području grada Pregrade.

Radi tehničke neadekvatnosti preuzetog lokalnog vodovoda, u svrhu optimalizacije opskrbe vodom zapadnog dijela grada Pregrade koji obuhvaća naselja Sopot, Višnjevec, Pavlovec, Stipernica i Marinci, u periodu od 2009. do 2015. godine projektiran je i izgrađen novi vodoopskrbni podsustav Sopot-Stipernica-Marinci“. Početnu točku novog vodoopskrbnog podsustava predstavlja vodospremnik «Sopot», zapremine V= 200 m3, s kotom preljeva na +265,00 m.n.m, a pored vodospremnika „Sopot“, izgrađen je i magistralni cjevovod „Sopot-Stipernica-Marinci“ ukupne dužine 17.600,00 m. Po stavljanju navedenih objekata u funkciju, VIOP d.o.o. započeo je s izvođenjem radova na prespajanju potrošača navedenih naselja na novoizgrađeni vodoopskrbni podsustav. Do sada su na novi sustav prespojeni potrošači na području naselja Marinci i Stipernica te dio potrošača naselja Sopot i Pavlovec.

Postojeća sekundarna opskrbna mreža na području naselja Višnjevec svojim tehničkim karakteristikama u smislu nedovoljnih profila cjevovoda (DN 40 mm i DN 32mm), premalog nazivnog tlaka cijevnog materijala te starosti opskrbne mreže ne omogućava optimalnu opskrbu vodom. Također, navedeni tehnički nedostaci stare vodovodne mreže su uzrok brojnih kvarova i puknuća cjevovoda i tim povezanim gubicima vode, a ujedno onemogućuju spajanje na vodu budućih novih potrošača.

Kako bi se omogućila optimalizacija opskrbe vodom potrošača naselja Višnjevec i njihovo prespajanje na novoizgrađeni vodoopskrbni podsustav „Sopot-Stipernica-Marinci“ potrebno je izgraditi je novi glavni opskrbni cjevovod, a radovi se izvode u dvije faze.

Prva faza izgradnje opskrbnog cjevovoda za naselje Višnjevec sufinancirana je od strane Grada Pregrade i Krapinsko-zagorske županije sa 65% udjela u ukupnom financiranju.

Novosti

Brzi pristup