Zeleni otok Kolarija

Obavještavamo sve građane/ke da je na lokaciji Zelenog otoka- kod starog sajmišta (Kolarija) postavljen video nadzor. Razlog postavljanja video kamere je sprječavanje neprikladnog odlaganja i odvajanja otpada. Spremnici za otpad postavljeni u sklopu Zelenog otpada služe za povremeno, a ne svakodnevno odlaganje i odvajanje otpada. Isto tako na svakom od postavljenih spremnika naznačeno je koja vrsta otpada se odlaže u isti.

Grad Pregrada će u svrhu upozorenja, s ciljem trajnog sprečavanja neprikladnog odlaganja otpada, kontaktirati sve osobe koje se ne pridržavaju uputa za odlaganje istog, a u konačnosti i objaviti video snimke osoba koje se ne pridržavaju uputa za odlaganje i odvajanje otpada.

Pozivamo sve na poštivanje odredaba Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 93/13). Upute za odvajanje otpada možete naći na službenoj web stranici Grada Pregrade: https://www.pregrada.hr/komunalni-sustav-5