Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u projektnom području Pregrada

Objavljeno Pon, 17/01/2022 - 11:28
Logo Grad Pregrada

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) u projektnom području Pregrada.

PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Pregrada, Grad Klanjec, Općinu Desinić, Općinu Hum na Sutli, Općinu Kraljevec na Sutli, Općinu Krapinske Toplice, Općinu Kumrovec, Općinu Tuhelj i Općinu Zagorska Sela.

Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Pregrada u svrhu pribavljanja mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:

Datum otvaranja rasprave: 17.1.2022.

Datum zatvaranja rasprave: 18.2.2022.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi na adresu elektroničke pošte prsi.pregrada@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada (s naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Pregrada) zaključno do petka 18.2.2022. u 15 sati.

U popratnim dokumentima nalaze se:

  • Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Pregrada
  • Nacrt PRŠI
  • Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
  • Upitnik za operatore

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

Grad Pregrada ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Pregrade i za njih je odgovoran autor.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata

Brzi pristup