JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2022. godinu

Objavljeno Pet, 14/01/2022 - 11:56
pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) i točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2022. godinu te objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara
za područje Grada Pregrade za 2022. godinu

 

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara na području Grada Pregrade, Gradsko vijeće Grada Pregrade donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2022. godinu.

S obzirom na navedeno izrađen je Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2022. godinu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 24. siječnja 2022. godine do 9 sati, bez obzira na način dostave.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2022. godinu koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

Gradonačelnik

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata

Brzi pristup