JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Pregrade

Objavljeno Pet, 13/05/2022 - 12:22
pregrada

Čl. 9. st. 2. točka 5. i 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21, dalje u tekstu Zakon) propisano je da predstavničko tijelo može produžiti Zakonom propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskih objekata u produženom radnom vremenu, odnosno može u određenim dijelovima grada Pregrade odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“.

Sukladno navedenom, Grad Pregrada pripremio je Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Pregrade.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 6. lipnja 2022. godine do 9 sati, bez obzira na način dostave.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke o zakupu i korištenju javnih površina na području grada Pregrade koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata

Brzi pristup