Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o zakupu i korištenju javnih površina na području grada Pregrade

Objavljeno Pet, 13/05/2022 - 12:29
pregrada

Kako bi uredio način korištenja, uvjete i postupak za davanje u zakup i ostalu uporabu javnih površina i drugih zemljišta u svojem vlasništvu za postavljanje privremenih objekata za gospodarske i druge svrhe, kao i uvjete za njihovo postavljanje, Grad Pregrada pripremio je Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i korištenju javnih površina na području grada Pregrade.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 6. lipnja 2022. godine do 9 sati, bez obzira na način dostave.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke o zakupu i korištenju javnih površina na području grada Pregrade koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata

Brzi pristup