JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području grada Pregrade

Objavljeno Uto, 09/08/2022 - 12:40
pregrada

Tijekom 2013. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilja, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilja.

Navedenim Zakonom se regulira djelatnost čuvanja, brige i skrbi za djecu do 14 godina u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje.

Prema članku 37. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na području svoje jedinice, sukladno svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Trenutni kapaciteti Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada čiji je osnivač Grad Pregrada ne zadovoljavaju sve potrebe.

Iako se djelatnost dadilja i programi predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja ne mogu uspoređivati, ovaj način čuvanja, brige i skrbi o djeci može nadomjestiti nedostatak kapaciteta u predškolskim ustanovama.

Potrebe djece i roditelja za organiziranim čuvanjem, brigom i skrbi za djecu s područja grada Pregrade postoje. Stoga smatramo opravdanim da se za takve slučajeve omogući sufinanciranje obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja.

Uvidom u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje koji vodi nadležni Obiteljski centar pri Centru za socijalnu skrb Krapina dostupan na https://www.obiteljskicentar-kzz.hr/images/pdf/REGISTAR_DADILJA_10_06_2022.pdf , utvrđeno je da na području grada Pregrade, do izrade Nacrta ove Odluke postoji samo jedan obrt registriran za obavljanje djelatnosti dadilja.

Stoga se s obzirom na potrebe kao izuzetak predlaže sufinanciranje djelatnosti dadilja registriranih na području Krapinsko – zagorske županije u kojima će se na čuvanju, brizi i skrbi nalaziti djeca sa područja grada Pregrade.

Prijedlogom Odluke predlaže se da Grad sufinancira djelatnost dadilja za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Svoja mišljenja i očitovanja na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području grada Pregrade možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 6. rujna 2022. godine do 9 sati, bez obzira na način dostave.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja na području grada Pregrade koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja općih akata

Brzi pristup