šumska cesta

Grad Pregrada jedan je od 15 korisnika koji su ostvarili potporu na natječaju za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Više