financijske potpore

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade  raspisuje  

NATJEČAJ

za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima

s prebivalištem na području grada Pregrade 2019./2020.

Više

Temeljem članka 21. Odluke o dodjeli stipendija financijskih potpora Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 1/18, u daljnjem tekstu Odluka), a nakon izvršenog bodovanja svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

POPIS STUDENATA ZA OSTVARENJE FINANCIJSKE POTPORE

GRADA PREGRADE U 2018./2019.

Više