grad sporta

Sportska zajednica grada Pregrade i Teniski klub Pregrada zajedno kreću u CROWDFUNDING kampanju pod nazivom „SMASH-Vratimo tenis u Pregradu!“, kojom se žele prikupiti financijska sredstva za izgradnju i uređenje teniskih terena na području grada.

Više