kultura

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br.

Više

Ministarstvo kulture na svojim web stranicama objavilo je odobrene programe financiranja u kulturi za 2017. godinu. Izuzetno nam je drago da se su se među odobrenim programima svrstala četiri na području grada Pregrade. Tako je u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini odobren iznos Krapinsko-zagorskoj  županiji, Konzervatorskom odjelu u Krapini za slijedeće programe:

 Pregrada, Crkva Uznesenja Marijina Župni ured Pregrada 400.000,00 kn,

Više

U emisiji "Dobro jutro kultura" 15. ožujka, na HRT 3 emitiran je prilog o ljekarničkoj zbirci Thierry muzeja "dr. Zlatko Dragutin Tudjina" u Pregradi. Na linku "Emisije na zahtjev" od 17. minute možete pogledati snimljeni prilog:

http://www.hrt.hr/enz/dobro-jutro-kultura/276659/

Ljekarnička zbirka Thierry predstavljena je javnosti 30. ožujka 2008. godine, predmeti iz ljekarne posuđeni su, susretljivošću i razumijevanjem, od gospodina Milana Cesarca, vlasnika zgrade i ljekarne. 

Više