potpore

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je 11. ožujka 2015.g. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili programe koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Krapinsko-zagorskoj županiji. Rok za prijavu je do 17.4.2015. g.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održat će se u Gradu Pregradi 03.04.2015.g.

Više