tenis

Sportska zajednica grada Pregrade i Teniski klub Pregrada zajedno kreću u CROWDFUNDING kampanju pod nazivom „SMASH-Vratimo tenis u Pregradu!“, kojom se žele prikupiti financijska sredstva za izgradnju i uređenje teniskih terena na području grada.

Više

Subotu ćemo započeti sportsko- rekreativnim aktivnostima. Već u 10.00 sati Mjesni odbori grada provest će akciju Zelena čistka kojom će zajedno sa građanima i volonterima obilježiti Dan Planeta Zemlje. Po završetku akcije druženje će se nastaviti na Kunagori, gdje će se održati natjecanje u pripremi kotlovine.

Više