Pitajte nas

Objavljeno Sub, 20/03/2021 - 14:41
pitajte-nas

GRADSKO VIJEĆE

  • Tko može i pod kojim uvjetima pratiti sjednice Gradskog vijeća?

Sjednice Gradskog vijeća su javne. Osim gradskih vijećnika i novinara sjednici mogu prisustvovati i zainteresirani građani. Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća pročelniku Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti (Kontakt: 049376052, marija.marjanovic@pregrada.hr) koji o tome obavještava predsjednika Gradskog vijeća.

  • Koliko vijećnika ima Gradsko vijeće?

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Pregrade i tijelo izabrano na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način određen zakonom. Ima 13 vijećnika - https://www.pregrada.hr/clanovi-gradskog-vijeca

  • Imaju li članovi Gradskog vijeća pravo na naknadu za rad?

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Članovi Gradskog vijeća imaju pravo za svoj rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća (Službeni glasnik KZŽ, br. 26/21)

Članovi Gradskog vijeća i članovi radnih tijela Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu  u neto iznosu od 150,00 kuna po prisustvovanju sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u neto iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

  • Gdje se objavljuju materijali za sjednice Gradskog vijeća?

Materijali za sjednice Gradskog vijeća objavljuju se u DOKUMENTI/SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA.

 

GRADONAČELNIK

  • Ima li gradonačelnik zamjenika/cu?

Nema. Posljednjim izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) određeno je da u jedinici lokalne samouprave koja ima manje od 10.000 stanovnika gradonačelnik, odnosno općinski načelnik nema zamjenika.

  • Kada gradonačelnik ima uredovni dan za građane?

Uredovno vrijeme gradonačelnika za građane je svakog prvog, trećeg i eventualno petog utorka od 8 do 11 sati, a za one koji nisu u mogućnosti doći u gradsku upravu u radno vrijeme, gradonačelnik Marko Vešligaj prima građane na razgovor svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu od 15 do 18 sati.

 

GRADSKA VIJEĆNICA

  • Gdje se može vidjeti raspored korištenje Gradske vijećnice?

Raspored korištenja Gradske vijećnice može se pronaći na vrhu stranice E-vijećnica - https://outlook.office365.com/calendar/published/renata.posavec@pregrada.hr/Vijecnica/calendar.html

  • Na koji način se može rezervirati Gradska vijećnica?

Gradska vijećnica se može rezervirati telefonski: (049) 376 052, e-mailom: grad@pregrada.hr ili putem obrasca za rezervaciju termina na web stranici: https://www.pregrada.hr/contact/obrazac_za_rezervaciju_termina

 

Novosti

Brzi pristup