Unutarnja kontrola

Odlukom o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti kao osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Pregradi imenovana je pročelnica Ksenija Ogrizek, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 049/ 376- 052

Fax.: 049/ 376- 132

E- mail: ksenija.ogrizek@pregrada.hr

 

 

Brzi pristup