Odluke o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga

Objavljeno Pet, 24/03/2017 - 13:26
pregrada

Temeljem članka 28. i 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13), a u skladu sa objavljenim Javnim natječajem za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu i Javnim natječajem za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu, od 23.01.2017. godine, Gradonačelnik Grada Pregrade donio je odluke o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga.

Predmetne Odluke nalaze se u prilogu.

Novosti

Brzi pristup