Održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Sri, 14/06/2017 - 12:06

Izbori za članove Gradskog vijeća Grada Pregrade održani su 21. svibnja 2017. godine, te su konačni rezultati objavljeni 25.05.2017.g. Od ukupno 5.455 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.697 birača, odnosno 49,44%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.697 birača, odnosno 49,44%. Važećih listića bilo je 2.636, odnosno 97,74%. Nevažećih je bilo 61 listića, odnosno 2,26%.

 Temeljem ostvarenih rezultata izbora kandidacijska lista SDP-a,  ZS- a i Laburista dobila je 11 mjesta, HDZ-a 3, a lista HSS- a 1 mjesto u vijeću.

Izabrani su slijedeći članovi Gradskog vijeća Grada Pregrade: MILAN ŠOŠTARIĆ, MARIO IVANJKO, IVAN ŠKRINJAR, STJEPAN MIKLAUŽIĆ, TAJANA BROZ, ROBERT BARIČEVIĆ, MILAN FLEGAR, VESNA PETEK, NATAŠA HEREK, MLADEN BURIĆ, JASNA VNUK, ŽELJKO KAMENSKI, DANIJEL PETEK,GORAN VUKMANIĆ, VESNA HOHNJEC.

Na konstituirajućoj sjednici prisustvovalo je 14 od ukupno 15 vijećnika. Sve točke dnevnog reda kao i dopune dnevnog reda usvojene su jednoglasno. Nakon davanja svečane prisege svih vijećnika izabran je i novi sastav Odbora za izbor i imenovanje koji je po konstituiranju podnio prijedlog za predsjednika/cu vijeća. Jednoglasnom odlukom vijećnika grad Pregrada dobio je novu predsjednicu vijeća Tajanu Broz, a zatim su  temeljem pisanog prijedloga vijećnika izabrani prvi potpredsjednik vijeća Ivan Škrinjar i drugi, Željko Kamenski.

Na sjednici su izabrani i novi članovi/ce ostalih radnih tijela vijeća:  Mandatne komisije, Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za proračun i financije.

Svečane prisege na sjednici  dali su i gradonačelnik, Marko Vešligaj i njegova zamjenica, Gordana Križanec Ružić. U svom kratkom obraćanju gradonačelnik je čestitao izabranim vijećnicima na ostvarenim rezultatima izbora te dobivenom povjerenju građana grada Pregrade. Također izrazio je želju i nadu za zajedničkom kvalitetnom suradnjom i predanim radom.

Članove/ice radnih tijela Gradskog vijeća možete pronaći na: https://www.pregrada.hr/novosti/radna-tijela-gradskog-vije%C4%87a-grada-pregrade

Novosti

Brzi pristup