Ponovno upućen dopis Ministarstvu pravosuđa za osnivanjem u Pregradi Stalne službe Općinskog suda u Zlataru

Unatoč mnogobrojnim nastojanjima i inicijativama Grada Pregrade prema Ministarstvu pravosuđa za osnivanjem u Pregradi Stalne službe Općinskog suda u Zlataru, ministar pravosuđa je 6. studenoga 2018. godine donio Odluku o osnivanju stalnih službi Općinskog suda u Zlataru, kojom se, uz dosadašnje Stalne službe u Zaboku i Krapini, osnivaju Stalne službe u Donjoj Stubici i Klanjcu.

S obzirom da je Grad Pregrada ponovno neopravdano izostavljen, dana 12. studenoga ministru pravosuđa i pomoćnici ministra pravosuđa upućena je još jedna zamolba za osnivanjem Stalne službe u Pregradi.

Grad Pregrada podržavao je racionalizaciju mreže sudova, no prvenstveno uvažavajući potrebe i mogućnosti građana kojima treba osigurati dostupnost i olakšavanje ostvarivanja prava pred nadležnim općinskim i prekršajnim sudom. Dosadašnjim reorganizacijama građani su izgubili Općinski i Prekršajni sud u Gradu Pregradi te su tako dovedeni  u nepovoljan položaj. Naime, Grad Pregrada treći je grad po veličini u Krapinsko-zagorskoj županiji, s površinom 67,255 m2, s 6594 stanovnika, kojem gravitiraju Općine Hum na Sutli s 5476 stanovnika i Desinić s 3478 stanovnika, a s druge strane prometno je izoliran te je najudaljeniji grad u Krapinsko-zagorskoj županiji u odnosu na Grad Zlatar gdje je ustanovljen Općinski sud. Također, udaljenost grada Pregrade i dosadašnje Stalne službe u Krapini iznosi 15 km, što je opet najveća udaljenost u odnosu na ostale gradove i njihove nadležne stalne službe na području Krapinsko-zagorske županije.

Tradicija postojanja sudskog tijela u Pregradi seže u 1880. godinu, a kako bi tu tradiciju očuvao, Grad Pregrada osigurao je adekvatan smještaj tadašnjem Općinskom sudu u Pregradi na način da se zadužio i kupio zgradu. Nakon toga uslijedila je racionalizacija sudova kojom se Općinski sud u Pregradi spajao s Općinskim sudom u Krapini, sadašnjim Općinskim sudom u Zlataru, kojoj se Grad Pregrada protivio, ali do čije je realizacije ipak došlo. Kredit za navedenu zgradu Grad Pregrada otplatio je u 2017. godini te se početkom 2018. godine upisao u zemljišne knjige kao vlasnik spomenute nekretnine upisane u zk.ul.1046 k.o Pregrada, čk.br.931/8, u naravi kuća br 116. i dvorište, površine 206 čhv, k.o. Pregrada, koja je bila kupljena zbog potrebe smještaja Općinskog suda u Pregradi, a u kojoj danas djeluje Općinski sud u Zlataru, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Pregradi i  u kojoj se održavaju sudbeni dani Općinskog i Prekršajnog suda u Zlataru. U navedenu nekretninu Grad Pregrada planira i daljnja ulaganja, odnosno rekonstrukciju postojećeg prostora u sklopu koje bi se uredio poseban prostor za sudnicu, čija je procijenjena vrijednost radova oko 700 tisuća kuna. Također, planirana je i energetska obnova zgrade, za koju je iz Europskog fonda za regionalni razvoj prijavom na natječaj „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ostvaren iznos od 602.652,15 kn bespovratnih sredstava dok je ukupna vrijednost projekta 990.350,00 kn.

Uvažavajući geografsku specifičnost i dostupnost prometnih veza ovog područja, uzimajući u obzir i osigurane prostorne uvjete za rad stalne službe i namjeru daljnjih ulaganja te uvažavajući potrebe i mogućnosti građana, Grad Pregrada smatra kako je ovom Odlukom ponovno neopravdano zakinut te su građani grada Pregrade stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale građane s područja Krapinsko-zagorske županije.