JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu

Objavljeno Uto, 16/11/2021 - 14:25
Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu te objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu

S ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada, Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu, Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku njegovog donošenja

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/2008, 136/12 i 15/15, u daljnjem tekstu: Zakon) predstavničko tijelo obvezno je donijeti Proračun do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se isti donosi. Člankom 16. Zakona propisan je sadržaj proračuna koji mora sadržavati opći i posebni dio i plan razvojnih programa (investicija i kapitalnih pomoći) te projekcije za naredne dvije godine. Prijedlog Proračuna sastavljen je na osnovi uputa i preporuka Ministarstva financija.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Proračuna, da se odazovu.

Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr ili putem aplikacije mojProračun na platformi Otvoreni grad (pregrada.otvorenigrad.hr) zaključno do 30. studenoga 2021. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Proračuna za 2022. godinu koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.                                                                               

                          GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.

Novosti

Brzi pristup