Gradska trgovačka društva / ustanove

VIOP d.o.o.

Stjepana Radića 17, Pregrada
http://www.viop.hr/
tel: 049/376-126,
fax: 049/377-447
 info@viop.hr

NISKOGRADNJA d.o.o.

Stjepana Radića 17, Pregrada
http://www.niskogradnjapregrada.hr/
tel: 049/376-126
fax: 049/377-447
info@niskogradnjapregrada.hr

HUMPLIN do.o.

Astine 1,
Hum na Sutli
Telefon: 049/340-097
Telefaks: 049/300-533
humplin@humplin.hr

Dječji vrtić „Naša radost“

Stjepana Škreblina 1,
Pregrada
http://dv-nasaradost.pregrada.hr/
tel/faks: 049/377-489
info@dv-nasaradost.pregrada.hr

Muzej "Dr. Zlatko Dragutin Tudjina"

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
Tel: 049/376-122

Gradska knjižnica Pregrada

Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
http://www.knjiznica.hr/pregrada
tel. 049/376-111 
fax. 049/300-208 
knjiznica-pregrada@kr.t-com.hr

Glazbena škola Pregrada

Ljudevita Gaja 34, Pregrada
http://gs-pregrada.skole.hr/
Tel/fax: 049/377-234
glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Brzi pristup