Gospodarenje otpadom

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na području grada Pregrade obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja poduzeće EKO-FLOR PLUS d.o.o temeljem Ugovora o koncesiji. 

Odvoz mješovitog otpada na području Grada Pregrade za domaćinstva se vrši tri puta mjesečno, dok se jedanput mjesečno putem zasebnih plastičnih vreća obavlja odvoz papira i plastike. Koncesionar je obavezan plastične vreće za prikupljanje papira i plastike, s logotipom koncesionara, dostaviti svim korisnicima na području Grada Pregrade, bez naknade.

U cijene usluga za domaćinstva uračunata su i dva odvoza glomaznog otpada godišnje - pravne osobe plaćaju odvoz glomaznog otpada.

Prijave o odbačenom otpadu mogu se podnijeti:

pisano na e-mail adresu: grad@pregrada.hr

ili na adresu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2,

odnosno komunalnom redaru Grada Pregrade, Mariji Presečki na broj telefona;

Tel.: 049/376-052,

Mob.: 091/376-0526.

Brzi pristup