MO Vinagora

Predsjednica

Nikolina Ljubić Štih

Kontakt

099 884 9300
mjesniodborvinagora@gmail.com

 

Članovi Vijeća

  • Josip Lazički, član
  • Željko Žnidarec, član
  • Stanislav Kajba, član
  • Mladen Jurak, član

 

Mjesni odbor Vinagora obuhvaća područje Gabrovca, Vinagore, Vrha Vinagorskih, Male Gore, Velike Gore i Martiša Vesi.

Vinagora je naselje zapadno od Pregrade, smješteno na reljefno istaknutom, ali prostorno ograničenom terenu i zbijeno podno crkve. Sjedište je istoimene župe koja okuplja desetak okolnih sela, utemeljene 1789. izdvajanjem iz župe Desinić. Osnovna škola sagrađena je 1858. i obnovljena 1986. DVD je osnovan 1931., a vatrogasni je dom sagrađen 1975. godine. Kuburaško društvo utemeljeno je 1993. Na vrhu brijega (404 m n/m) smještena je barokna proštenjarska crkva sv. Marije od Pohoda. S vanjske strane cinktora s obrambenim zidom i kulama, na istočnoj strani nalazi se župni dvor, sagrađen 1858. Od 1935. u Vinagori su boravile časne sestre kćeri milosrđa, a za Drugoga svjetskog rata u samostanu su držale sirotište. Samostan su napustile 2006. Starije raspelo s čipkastim limenim krovićem, na vrhu kojeg je limeni pijevac, postavljeno je u podnožju puta za Vinagoru.

Vrh Vinagorski je naselje na području grada Pregrade koje je prema popisu stanovništva iz 2011. godine imalo 137 stanovnika, Martiša Ves 19 stanovnika, Mala Gora 66 obiteljskih kućanstava i 200 stanovnika, u Gabrovcu je bilo 26 obiteljskih kuća i 74 stanovnika, dok je u Velikoj Gori prema zadnjem popisu stanovništva bilo 44 obiteljska kućanstva i 125 stanovnika.
 

Brzi pristup