Dimnjačarstvo

Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18 i 32/20), a cilj im je pružanje usluge od interesa za fizičke i pravne osobe, čišćenje i kontrola ispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanje zraka. Krajnji cilj uspostave usluge dimnjačarskih poslova je veća sigurnost građana, i pravodobno sprečavanje pobrojanih opasnosti, redovitim pregledima dimnjaka i priključenih trošila.

Temeljem Odluke o povjeravanju dimnjačarskih poslova Niskogradnji d.o.o. koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici 14. prosinca 2017. (Službeni glasnik KZŽ, br. 45/17) Niskogradnja d.o.o. je s danom 01. siječnja 2018. preuzela poslove dimnjačarstva na području grada Pregrade.

Brzi pristup