Zimska služba

Grad Pregrada je 30.12.2014. godine sklopio Ugovor s Niskogradnjom d.o.o. o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja snijega na području Grada Pregrade. Komunalna djelatnost čišćenja snijega obuhvaća rad vozilima i strojevima specificiranim u troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora. Čišćenje snijega se obavlja sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Pregrade, Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Pregrade, te Izvedbenim programom zimske službe prema spisku prioriteta ulica i nerazvrstanih cesta koji se smatra sastavnim dijelom ovog Ugovora. Za čišćenje snijega upotrebljavaju se proračunski osigurana sredstva. Nadzor nad obavljanjem komunalnih poslova iz Ugovora obavljat će Upravni odjel za financije i gospodarstvo.

Obavljanje poslova čišćenja snijega na području grada Pregrade vršit će se prema prioritetima i na ulicama, odnosno nerazvrstanim cestama po Mjesnim odborima kako je navedeno u  tablicama koje su sastavni dio Ugovora.

Spisak prioriteta čišćenja ulica i nerazvrstanih cesta

I. Faza čišćenja:

1. Augusta Cesarca cijela te odvojak prema Domu zdravlja, parkiralište i ulaz za Hitna kola uskim ulazom iz gornjeg prilaza prema glavnom ulazu u objekat
2. Prolaz Matice Hrvatske
3. Josipa Karla Tuškana
4. Dragutina Kunovića
5. Stjepana Škreblina
6. Obrtnička
7. Ulica J. Kolara
8. Parkiralište pored crkve (s obje strane).

II. Faza čišćenja: Sve preostale asfaltirane ulice i nerazvrstane ceste

III. Faza čišćenja: Sve makadamske ulice i nerazvrstane ceste i odvojci

 

 

Brzi pristup