Radna tijela gradonačelnika

RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA:

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade:

 1. Marija Marjanović; predsjednica povjerenstva, (Grad Pregrada),
 2. Nikolina Šoštarić Tkalec, članica (Grad Pregrada)
 3. Štefica Pasarić, članica (GDCK Pregrada)
 4. Vesna Glas, članica (patronažna sestra, Ambulanta Pregrada)
 5. Vesna Zajec, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada)
 6. Vesna Liber, članica (patronažna sestra, Ambulanta Desinić)
 7. Tanja Antonić, članica.

Predstavnici Grada Pregrade za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi:

 1. Marija Salamon; predsjednica povjerenstva,
 2. Štefanija Bedeniković,
 3. Renata Posavec.

Odbor za dodjelu stipendija:

 1. Vesna Petek; predsjednica odbora,
 2. Lucija Blažun, članica,
 3. Hrvoje Novak, član,
 4. Boris Karažija, član,
 5. Nikolina Šoštarić Tkalec, članica.

Odbor za gospodarstvo:

 1. Ivan Škrinjar; predsjednik odbora,
 2. Dragutin Špiljak,
 3. Robert Posavec,
 4. Julije Fišter,
 5. Milan Burić,
 6. Denis Burić.

Organizacijski odbor za organizaciju manifestacije "Branje grojzdja":

 1. Marko Vešligaj, Grad Pregrada, gradonačelnik,
 2. Gordana Križanec Ružić, gradska vijećnica,
 3. Petra Vdović, Grad Pregrada,
 4. Karolina Hostić, TZP Srce Zagorja, direktorica,
 5. Bojana Štruk, TZP Srce Zagorja, viša stručna suradnica,
 6. Draženka Gretić, Gradska knjižnica Pregrada, ravnateljica,
 7. Davor Špoljar, Muzej Grada Pregrade, ravnatelj,
 8. Gordana Krizmanić, Dječji vrtić Naša radost Pregrada, ravnateljica,
 9. Zdravka Žiger Žgela, Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada, ravnateljica,
 10. Slavica Vidaček, predstavnica organizacija civilnog društva s područja Grada Pregrade,
 11. Robert Gretić, Udruga vinara i vinogradara Dobra kaplica Pregrada, predsjednik,
 12. Siniša Aleksić, Udruženje obrtnika Pregrada, Hum na Sutli, Desinić, član,
 13. Snježana Drenški, Udruga kostelskih žena, članica,
 14. Zlatko Šorša, Sportska zajednica grada Pregrade, član.

 

Brzi pristup