Zidana kapela u Pregrada Vrhima spominje se još u 17. st., a krajem 19. st. kapela se obnavlja pod nadzorom H. Bolléa. Centraliziranim prostorom jednog traveja broda i svetišta, svođenim češkim kapama, srodna je kapeli iste župe u Svetojurskim Vrhima. U vanjskom izgledu usklađen je stariji dio svetišta i sakristije oblikovan mekanim krivuljama s novijom, klasicističkom dekoracijom iz obnove 19. st. Dobro komponirane fasade, kao i izvedba detalja, osobito portala, govore o školovanoj radionici. 

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
www.zupa.pregrada.hr
bdm@zupa.pregrada.hr

Brzi pristup