Kip Majke Božje s djetetom Isusom u naručju, koji se danas nalazi u parku na Trgu Gospe Kunagorske, nalazio se uz državnu cestu uz rječicu Kosteljinu između dva kamenoloma. Kip je dao izraditi župnik Franjo Mađerek 1888. godine. Kod kipa su se skupljale zavjetne procesije na Veliku Gospu i Bijelu nedjelju te otuda polazile u župnu crkvu.

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije
Grofova Keglevića 4, 49218 Pregrada
www.zupa.pregrada.hr
bdm@zupa.pregrada.hr

Telefon

Brzi pristup