Kapela Sv. Stjepana spominje se u izvorima 17. st. kao kapela župe sv. Emerika u Kostelu gdje se u vizitaciji navodi da je zidana od temelja, ima pod od opeke, zidovi su napuknuti, a krov i tabulat su stari i u lošem stanju. Nad vratima je drveni tornjić a ispred atrij, odnosno natkriveni trijem. Godine 1738. kapela je obnovljena tako da je zazidan atrij pred kapelom, a u toj obnovi ugrađen je i portal, na kojem možemo naći gotičke oblike te tako nagađati njenu starost. Kada je zazidan izvorni atrij kapele, njegovi su stupovi utopljeni u zidnu masu jer se danas ne vide. Inače, riječ je o zanimljivom elementu sakralne arhitekture 17. i 18. stoljeća. Naime, u većini opisa kapela u arhivskim izvorima nalaze se podaci o atriju pred pročeljem, odnosno trijemu. Najčešći termin koji se koristi u opisima je atrium, no pokatkad se koristi i vestibulus i porticus. Za neke se navodi da su na zidanim stupovima i svođeni, no većina je bila jednostavna, često drvena i natkrivena krovom. Nažalost, većina ih nije sačuvana, redovito su uklanjani u kasnijim pregradnjama. Time nam je kapela u Bregima Kostelskim postala još zanimljivija, jer je u njoj atrij ostao sačuvan u tlocrtu, tj. možemo i danas očitati njegove dimenzije: gotovo je jednako širok kao sama kapela te je znatno proširivao prostor. Na Bijelu nedjelju kraj kapele održava se manifestacija „Kostelska Uskrsna pištola“, gdje se nakon defilea povijesnih vojnih postrojbi i svete mise održava „streljanje iz pištola“. tj. pucanje iz kubura.

Župa sv. Emerika
 

Telefon

Brzi pristup