Radna tijela Gradskog vijeća

Radna tijela Gradskog vijeća:

Mandatna komisija:

 1. Marina Čuček, predsjednica,
 2. Davorka Filipčić, članica,
 3. Zdravko Vrbanc, član.

Odbor za izbor i imenovanje:

 1. Zdravka Žiger, predsjednica,       
 2. Gordana Križanec Ružić, članica,
 3. Veronika Gajšak, članica,
 4. Jasna Vnuk, članica
 5. Goran Horvat, član.

Odbor za Statut i Poslovnik:

 1. Stjepan Miklaužić, predsjednik,
 2. Vesna Petek, članica,
 3. Jasna Vnuk, članica,
 4. Vesna Liber, članica,
 5. Krunoslav Kučiš, član.

Odbor za proračun i financije:

 1. Gordana Križanec Ružić, predsjednica,
 2. Zvonimir Gretić, član,
 3. Robert Baričević, član,
 4. Lucija Blažun, članica
 5. Valerija Hržica, članica.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 1. Nenad Kantoci, predsjednik,
 2. Mladen Burić,
 3. Štefanija Bedeniković,
 4. Stjepan Horvat,
 5. Silvija Kramarić.

Odbor za pitanja društvene solidarnosti i socijalno uključivanje

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Pregrade

Brzi pristup