Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište počelo je raditi 18. ožujka 2019., a njegova izgradnja realizirana je sredstvima EU fondova u iznosu od 1,48 milijuna kuna, dok je sam projekt vrijedan 1,75 milijuna kuna.

U 26 postavljenih spremnika mogu se odložiti ambalaža od papira i kartona, ambalaža od metala, staklena ambalaža, plastika i tekstil, glomazni i problematični otpad, baterije i akumulatori, jestiva ulja i masti, boje, deterdžente, lijekovi, električna i elektronička oprema te građevni otpad iz kućanstva težine do 200 kilograma.

Reciklažno dvorište radi tri dana u tjednu, u zimskom i ljetnom režimu radnog vremena, a građanima je povećana dostupnost usluge uvođenjem rada subotom.

Kontakt:
Upravitelj reciklažnog dvorišta:

NISKOGRADNJA d.o.o.
Adresa: Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
Tel.: (049) 640-480 – u vrijeme rada reciklažnog dvorišta
(049) 376-126 – sjedište
Fax: (049) 377-447

E-mail: info@niskogradnjapregrada.hr
Web stranica: http://reciklazno-dvoriste.niskogradnjapregrada.hr/

 

Kontakt osoba za više informacija:
Višnja Burić

E-mail: visnja.buric@niskogradnjapregrada.hr
 

Radno vrijeme

Zimsko radno vrijeme 1.10.-31.3.
ponedjeljak: 7:00 – 15:00
srijeda: 10:00 – 18:00
subota: 07:00 – 15:00

Ljetno radno vrijeme 1.4.-30.9.
ponedjeljak: 7:00 – 15:00
srijeda: 12:00 – 20:00
subota: 07:00 – 15:00

Brzi pristup