Dvorac Dubrava nalazi se na blagoj padini na južnom ulazu u Pregradu. Današnja situacija govori o nizu faza pregrađivanja i dograđivanja od kojih je ostala ugaona kula zaobljenog oblika te jedno krilo s arkadama na dva kata. Dvorac su sagradili Keglevići, a potom je mijenjao vlasnike – obitelji Limburg-Stirum, Erdödy (grofica Sidonija Rubido Erdödy, prva hrvatska operna primadona i muza Ilirskog pokreta), Petazzi, Oršići, Slavetići, Kuhtići, te Jakov Badl, koji se proslavio uređenjem kupališta u obližnjim Krapinskim Toplicama 1862.  Uz dvorac su sačuvane i gospodarske zgrade i okolno imanje, a u unutrašnjosti lijepa rokoko peć. Dvorac je u privatnom vlasništvu, a poznat je pod nazivom Dvor Dobrava.

Brzi pristup