Nagrada za izvrsna postignuća učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima

Objavljeno Sri, 05/10/2016 - 13:03
pregrada

Pravo na nagradu za izvanredna postignuća  za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima prema propozicijama Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) i Hrvatskog školskog športskog saveza ( HŠŠS)  i međunarodnim natjecanjima ostvaruju :

  • učenici osnovnih i srednjih škola u pojedinačnim natjecanjima za I. mjesto 500,00 kn, za II. Mjesto 400,00 kn, za III. mjesto  300,00 kn,
  • učenici osnovnih i srednjih škola u timskim-ekipnim natjecanjima (tri i više učenika):

I. mjesto 250,00 kn po učeniku, za II. Mjesto 200,00 kn po učeniku, za III. mjesto 150,00  kn po učeniku.

  • učenici osnovnih i srednjih škola za sportska natjecanja: a) u pojedinačnim sportovima 

Osnovna škola Janka Leskovara i Srednja školi Pregrada: b) u ekipnim ( tri i više učenika) sportovima, čija je ekipa osvojila neko od I.-III mjesta, dodijelit će se:

- 1.000,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo troje do petero učenika,

- 1,500,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo šestero do devetero učenika,

- 2,000,00 kn po ekipi u kojoj je sudjelovalo desetero i više učenika,

  • Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada za glazbena natjecanja čiji su učenici na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži i /ili na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili neku od I.-III. nagrade a) u pojedinačnim natjecanjima u skladu s stavak 1.točkom 1. ovog članka, b) u ekipnim natjecanjima ( tri i više učenika) jednokratno školi u iznosu  1.500,00 kn po ekipi koja je osvojila neku od I.-III. nagrade.
  • Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada i Glazbena škola Pregrada čiji su učenici  bili pozvani na državnu smotru Lidrano i /ili na nekom drugom državnom ili međudržavnom natjecanju ( nisu organizirana prema propozicijama AZOO i ASOO) osvojili neko od I.-III. mjesta, odnosno neku od I.-III. nagrade dodijelit će se  2. 000,00 kn.
  • mentori Osnovne škole Janka Leskovara, Srednje škole Pregrada i Glazbene škole Pregrada koji su pripremali učenike za državna i međunarodna natjecanja i čiji su učenici osvojili neku od I.-III. nagrade, dodijelit će se novčana nagrada sukladno osvojenoj nagradi njihovih učenika i to: za I. mjesto 300,00 kn, za II. Mjesto 250,00 kn, za III. mjesto 200,00 kn.
  • korepetitori Glazbene škole Pregrada koji su pratili učenike za državna i međunarodna natjecanja i čiji su učenici osvojili neku od I.-III. nagrade dodijelit će se novčana nagrada u iznosu  200,00 kn.

Studenti koji su osvojili Rektorovu nagradu, Dekanovu nagradu ili drugo priznanje na razini visokog učilišta, sudjelovali na studentskoj Olimpijadi, objavili znanstveni ili stručni rad u autorstvu ili koautorstvu u časopisu ili na međunarodnoj konferenciji ostvaruju pravo na  novčanu nagradu  500,00  kn.

Učenicima osnovnih i srednjih škola koji su na županijskim i regionalnim  natjecanjima osvojili I.-III. mjesto  te učenicima osnovnih škola koji su svih osam razreda završili sa prosjekom ocjena 5,0  dodijelit će se simbolične nagrade.

Učenici srednjih škola i studenti koji su tijekom školske/ akademske godine ostvarili najmanje 25 volonterskih sati u volonterskim aktivnostima koje su se održale na području grada Pregrade i koji su ostvarili potvrdu o neformalnom obrazovanju (Youthpass ili drugo) ostvaruju pravo na nagradu 300,00 kn.

Učenici i studenti iz stavka 4. ovog članka, koji imaju navršenih 18 godina, podatke i potvrde o sudjelovanju u volonterskim aktivnostima, odnosno stjecanju neformalnog obrazovanja (Youthpass ili drugo) dostavljaju osobno, odnosno za učenike i studente koji nisu navršili 18 godina, iste dostavljaju njihovi roditelji, staratelji, skrbnici.

 

 

Brzi pristup