Javna priznanja

Grad Pregrada za Dan grada dodjeljuje javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama ili ustanovama.

Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće(Službeni glasnik KZŽ, br. 54/22, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:

  • Povelja Počasnog građanina grada Pregrade koja se dodjeljuje fizičkim osobama iz zemlje i inozemstva koje su svojim radom, političkim, znanstvenim, odnosno drugim djelovanjem, značajno pridonijele napretku i ugledu grada Pregrade
  • Nagrada Grada Pregrade za životno djelo koja se dodjeljuje pojedincima koji imaju prebivalište na području grada ili su tu živjeli dio života, za cjelovito djelo i rad kojeg su ostvarili tijekom svojeg radnog vijeka i života, a koje predstavlja osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Pregrade u svim područjima gospodarskog ili društvenog života, kao i za ostala posebno vrijedna postignuća
  • Plaketa Grada Pregrade koja se dodjeljuje istaknutim pravnim i fizičkim osobama za trajniju i općepriznatu djelatnost u gospodarstvu, znanosti, kulturi, tjelesnoj i tehničkoj kulturi, odgoju, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj skrbi, zaštiti čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći, kojom su znatno pridonijeli razvitku i ugledu Grada Pregrade
  • Diploma Grada Pregrade koja se dodjeljuje trgovačkim društvima, ustanovama, organizacijama civilnog društva za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada Pregrade, u pravilu prigodom njihovih značajnijih obljetnica te građanima Grada Pregrade za vrijedna gospodarska i društvena dostignuća
  • Zahvalnica Grada Pregrade koja se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti ostvarene tijekom godine koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

 

Brzi pristup